משרד האוצר דוברות והסברה
לאתר חשכ''ל|דף הבית |חדשות|מי אנחנו?|מידע לנהגי רכב ממשלתי|מכרזי רכש|מכרזי מכירה|שאלות נפוצות
gov.il לאתר לדף הבית של האתר לאתר החשכ''ל לאתר משרד האוצר לאתר החשכ''ל לדף הבית של האתר
         מכרזי מכירה
מכרזים אחרונים
תאריך עדכון: 25/04/2014 


ברוכים הבאים למכרזי המכירה של מנהל הרכב הממשלתי

יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בטבלאות המצורפות ו/או בטופסי בדיקת הרכב המפורסמים באתר יגברו הנתונים המופיעים על גבי הרכב המוצע למכירה במכרז.

מובא לתשומת לב המשתתפים במכרזים כי מיקום כלי הרכב במכרזים למכירת כלי רכב משטרתי בבית דגן.

מיקום כלי הרכב במכרזים למכירת כלי הרכב הממשלתיים כולל שירות בתי הסוהר הינו:

 במגרש מינהל הרכב ברחוב יוסף קלוזנר 20 ת"ד 3005, רמלה 7213001.

במידת הצורך שימו לב לפרסומים!.

אנו ממליצים בכל מקרה טרם הגשת ההצעות למכרז לבחון באופן פיסי את כלי הרכב המוצעים למכירה.
כמו כן יש לעיין בתקנון המכרז - לכל מכרז מצורפים תנאיו. תנאים אלה מתעדכנים מעת לעת.

לתשומת לב,

תנאי המכרז שונו ומומלץ לקרוא היטב את טופס תנאי המכרז המחולק חינם במגרש המכרז במינהל הרכב הממשלתי, כמו כן, ניתן להורידו באתר זה בדף המכרז.

שיטת הגשת ההצעות במכרז שונתה ומעתה ההצעות תינתנה באמצעות מערכת ממוחשבת דרך האינטרנט.

תהליך הגשת הצעות למכרז בשיטה ממוחשבת:
ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך 25 ₪ לטופס, אשר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעת הגשת ההצעה. בכל טופס ניתן להגיש הצעה לרכב אחד ועד 10 כלי רכב.
ניתן להציע ההצעות בחדר המכרזים במגרש הרכב הממשלתי, רחוב יוסף קלויזנר 20 ת"ד 3005, רמלה 7213001 ,  וגם דרך אתר האינטרנט של מינהל הרכב הממשלתי מכל מחשב המחובר לאינטרנט,  לפי הכתובת  http://rechev.mof.gov.il.
על המציע המגיש הצעה, להצטייד בתעודת זהות, כרטיס אשראי וצ'ק ערבות (של המציע בלבד) לכל רכב מוצע, על סך 10% מערך ההצעה.
לאחר הגשת ההצעה, על המציע להגיש לשומר בפתח חדר המכרזים את טופס (אישור) התשלום לקבלת מעטפת המכרז. על המעטפה, יש לרשום את מספר הטופס, להכניס למעטפה את הטופס וכן את ההמחאות (לפי מספר כלי הרכב המוצעים) ולהכניס המעטפס לתיבת המכרזים.
מציע אשר הינו תאגיד, יצרף אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החותמים בשם המציע, שמם וסמכויותיהם.
שאלות בקשר למכרז, ניתן להפנות בטלפון 

 02-5016129 /02-5016133

,  וכן לכתובת בדואר אלקטרוני rechev@mof.gov.il.
הסברים והדרכה למילוי ההצעות באופן מקוון, יינתנו באתר המכרז במינהל הרכב הממשלתי, רחוב יוסף קלויזנר 20 ת"ד 3005, רמלה 7213001, בשעות פעילות המכרז.

שימו לב!

החל ממכרז 203-2014 טופס הגשת הצעה לקניית רכב משומש במכרז שונה, אפשר לקרוא הוראות להגשת הצעה ע"י הורדת מדריך-לצפייה והורדה של המדריך לחץ כאן.

במידה ולא הצלחתם לפתוח את הקבצים המצורפים, יש להוריד ולהתקין תוכנת לקריאת קבצי - PDFלהורדת תכנת Acrobat Reader לחץ כאן!

בהצלחה לכולם.

להגשת הצעה במכרז מכירת רכב משומש -לחץ כאן

מכרזי מכירה
לחץ כאן לשינוי סדר המיון מספר מכרזשם המכרזסטטוסמועד אחרון להגשת הצעותלרשימת כלי הרכבלתקנון המכרז
104/2014מכרז מקוון 104/2014למכירת כלי רכב משטרהסגור01/07/2014
105/2014מכרז מקוון 105/2014למכירת כלי רכב משטרהסגור19/08/2014
205/2014מכרז מקוון 205/2014 למכירת רכב ממשלתיסגור05/08/2014
206/2014מכרז מקוון 206/2014 למכירת רכב ממשלתיסגור16/09/2014

להגשת הצעה במכרז מכירת רכב משומש -לחץ כאן
חפש
קישורים
תוכנית מכרזי רכב משומש לשנת 2014
************************************

להגשת הצעה במכרז מכירת רכב משומש -לחץ כאן